Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /home/vikingst/vikingstroy.kiev.ua/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Тонкощі пожежно-технічної експертизи

Пожежна безпека

Одним з головних розділів будь-якого проекту, що стосується будівництва (реконструкції, відновлення), є пожежна безпека. Цьому аспекту приділяється головна увага в процесі перевірки проектної документації. Без проведення експертизи пожежної безпеки можлива поява цілої низки проблем з введенням об'єкта в експлуатацію в майбутньому.

Детальна інформація
Висококваліфіковані фахівці

Вивченням розділу повинні займатися висококваліфіковані фахівці, що мають достатню кваліфікацію і знання в секторі електротехніки та електроніки. При цьому важливо, щоб перевірена була вся документація, що має безпосереднє відношення до проекту і його безпеки в пожежному секторі. При проведенні експертизи повинні бути охоплені всі нюанси проектованого споруди.

Детальна інформація

Документація для попереднього оцінювання

На практиці розділу перевірки приділяється ключова роль

При цьому експертиза дозволяє вирішувати цілий ряд задач, серед яких: Виявлення факту відповідності документації чинним нормам, правилам і вимогам проектування. Пошук ефективних шляхів оптимізації вже прийнятих рішень щодо проекту в цілому і його пожежної безпеки зокрема. Отримання консультацій з боку професійних експертів, здатних дати точні рекомендації щодо тих чи інших змін або доробок проекту. Визначення існуючих відхилень від діючих норм пожежної безпеки. За підсумками зауважень повинні бути розроблені заходи щодо усунення наявних порушень.